Naše reference hovoří za nás

Na prvním místě je pro nás vždy přání zákazníka. Rozdíl mezi tím, co zákazník očekává a tím, co opravdu dostane, je mezera, jejíž šíře je přímo úměrná schopnosti empatie realizačního týmu.

Seznamte se s našimi hlavními referencemi. K našim klientům patří samozřejmě i klienti, pro které jsou služby poskytované našimi řešeními určeny, tedy např. v případě České kanceláře pojistitelů a Slovenské kanceláře pojistitelů zejména jednotlivé pojišťovny.

Image20210527133553taller2

Společnost SG Geotechnika a.s. se zaměřuje na průzkumy, poradenství, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb zahrnujících podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby.

Od svého vzniku, tedy od roku 1926, je dnes na už na počtu 380 projektů zpracovávaných ročně. Pro každý z těchto projektů vzniklo a vzniká mnoho různých typů dokumentů. Aby se tyto dokumenty, ve kterých je veškeré knowhow společnosti, mohly uchovat a používat pro práci v terénu v reálném čase, společnost se rozhodla nechat si vytvořit digitální archiv dokumentů na zakázku.

Tak vznikl produkt Geoarchiv – Informační systém pro práci v terénu. Geoarchiv je kompletním archivem firemních dokumentů včetně nástrojů pro práci s nimi. Je určen pracovníkům, kteří se věnují práci v terénu a potřebují mít v daném místě online dostupné informace o svých projektech a jejich dokumentech. Zobrazené informace na mapovém podkladu umožní přijímat okamžitá rozhodnutí a plánovat další kroky přímo v terénu.

Geoarchiv má zabudované nástroje na vkládání nových i historických dokumentů, provozování dokumentů s mapou a přiřazení dokumentů k projektům, zakázkám, činnostem. Jádro systému je postaveno na našem dokument management systému synDOC.

Geoarchiv  jsme realizovali v roce 2020. Může sloužit firmám nejen v oboru geotechnika, ale i v dalších odvětvích jako je např: geodézie, ekologie, životní prostředí, stavebnictví, hydrologie, sanacce a podobné činnosti.

ckp_300x270Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pro ČKP jsme vytvořili informační systémy, které jsou od roku 2000 dále rozvíjeny a servisovány. Systémy poskytují služby nad základními registry – pojistných smluv, likvidovaných škod, dopravních nehod, pojistného a škodního průběhu a nad systémy likvidace, vymáhání a prodej pohledávek. Bylo již realizováno více jak 50 dílčích rozvojových etap. Každá obsahovala kompletní analýzu, návrh variant řešení, implementaci vybrané varianty, testy a uvedení do provozu.

Tyto systémy tvoří informační podporu základním činnostem jak vlastní ČKP, tak jejich členů (pojistitelů). Jedná se o událostně řízené systémy s provozním režimem 7×24. Ročně tyto systémy aktualizují více jak 100 milionů záznamů. Více o Provozním Informačním Systému (PIS) zde.

skp_300x270Slovenská kancelář pojistitelů (SKP) je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území SR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pro SKP jsme vytvořili informační systémy, které jsou od roku 2002 dále rozvíjeny a servisovány. Systémy poskytují služby nad základními registry – pojistných smluv, likvidovaných škod, dopravních nehod, pojistného a škodního průběhu a nad systémy likvidace, vymáhání a prodej pohledávek. Máme roli systémového integrátora, to znamená, že jsme odpovědni za kompletní funkčnost celého IT systému.

Systémy SKP tvoří IT podporu většině činností SKP a některým činnostem jejích členů (tj. pojistitelů). Část systémů tvoří podporu motoristické veřejnosti SR. Jedná se o událostně řízené systémy s provozním režimem 7×24. Ročně tyto systémy aktualizují více jak 60 milionů záznamů. Více o Informačním systému  zde.

minv_sr_300x230Pro dopravní policii Policejního zboru Slovenské republiky jsme vytvořili informační systém dopravních nehod. Cílem systému je poskytnout slovenské dopravní policii efektivní nástroj podporující plnění jejich úkolů na úseku objasňování dopravních nehod.

Systém podporuje zejména konkrétní úkony dopravní policie při likvidaci dopravní nehody v místě dopravní nehody. Umožňuje lokalizaci pomocí GPS, pořízení fotodokumentace. Následně poskytuje komplexní záznam o dopravní nehodě dalším partnerům jako jsou orgány trestního řízení, slovenská kancelář pojistitelů, pojišťovny včetně zdravotní. Systém generuje také řadu statistik pro různé účely. Více o Informačním systému dopravních nehod (ISDN) zde.

suprophon_300x150nS hudebním vydavatelstvím Supraphon spolupracujeme již od roku 1997 na vývoji databáze uměleckých děl a s ní spojeným systémem plateb za využití autorských práv. Tyto systémy, souhrnně označované jako TON-2000, jsou naší společností rozvíjeny a servisovány od jejího začátku, tj. od roku 2004. Jsou provozovány v režimu 5×16. Více o projektu naleznete zde.

seznam_300x150Pro společnost Seznam.cz jsme vyvinuli aplikaci Sbazar.cz jako součást řešení portálu Seznam.cz. Aplikace plní funkci internetového bazaru, určeného pro soukromou inzerci. V letech 2005 – 2012 jsme pro zajištění zvýšení návštěvnosti zpracovávali srovnávací analýzy, prediktivní opatření a následně aplikaci Sbazar.cz spravovali, udržovali a rozvíjeli. Aplikace byla provozována v režimu 7×24. Více o projektu naleznete zde.

habitant-logo-mini-square-black300x200

V roce 2016 jsme vyvinuli jedinečnou aplikaci, kterou jsme nazvali Habitant. Aplikace podporuje nejen činnosti denní agendy společenství, ale taktéž umožňuje průběžnou přípravu na budoucí události společenství. Mezi tyto události patří např. schůze výboru, zasedání shromáždění, schvalování faktur, plánování revizí, vytvoření účetní uzávěrky a vytvoření rozpočtu (v přípravě). Aplikace Habitant funguje na bázi internetového portálu, kdy se uživatelé mohou přihlasít ze svého stolního počítače, notebooku, nebo chytrého telefonu a získat tak aktuální přehled událností ve svém SVJ. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Odkaz na portál aplikace naleznete zde.

Koop ČPPKooperativa a ČPP (skupina VIG ČR) – náš staronový klient

Pro společnosti skupiny VIG ČR provozujeme a rozvíjíme už od roku 2008 aplikační programové vybavení informačního systému „Komunikační systém pro databázi škod“ (dále jen IS KSDBS), které jsme vytvořili v rámci dodávky v letech 2007 a 2008.

Nově od roku 2020 provádíme pro společnosti Kooperativa a ČPP i konzultační práce. Tyto práce se formalizovaly během roku 2021.

Obsahem naší spolupráce jsou práce na návrhu a tvorbě nového CORE systému NEURON, který nahradí současné systémy GOLEM a ISIC (systém neživotního a životního pojištění). https://www.koop.cz/clanky/new-core-development

Spolupráce je zaměřena jak na analýzu současného stavu, tak především na tvorbu datového modelu a architektury nového systému, a to pro doménu správy smluv, doménu byznys partnera a doménu pojistný produkt. Základním obsahem prací v současné fázi je vypracování konceptuálních modelů těchto domén. Nejkomplexnější je doména správy smluv, u které je třeba řešit i funkcionality jako jsou např. soupojištění, zajištění a dalších požadavky KOOP a ČPP. K uvedeným doménám se v poslední době přidává i spolupráce na doméně datový sklad. Výsledkem bude participace na návrhu fyzických datových modelů všech zmíněných databází a následně participace na návrhu rozhraní uvedených domén.

Během posledního půl roku se k těmto analytickým pracím přidaly práce v oblasti popisu formou datového slovníku pro nový CORE systém.