Naše technologie X-definice

Je jazyk, pomocí něhož se popisuje validace a zpracování dat ve tvaru XML.

X-definice má téměř shodnou strukturu s popisovaným XML objektem. To umožňuje rychle a víceméně intuitivně navrhnout odpovídající X-definici pro danou třídu XML dokumentů. Výhodou X-definice je mnohem jednodušší způsob zápisu při zachování flexibility, což zvyšuje přehlednost a udržovatelnost těchto šablon. Postupně byla tato technologie rozšířena o zpracování dat ve tvaru JSON a YAML a o možnost konstrukce takových dat.

Programové vybavení X-definic jsme uvolnili ve formě Open-source pod licencí Apache 2.0. Technologii pravidelně aktualizujeme a rozšiřujeme

CHCI VĚDĚT VÍC

DSC04488

S čím vám X-definice pomůžou

Intuitivně čitelný popis struktury XML dokumentů, založený na XML

Snadná údržba velkého množství datových struktur v rozsáhlých projektech

Zpracování a transformace dat v různých jazykových verzích (“thesaurus”)‏

Spojení s databázemi a jinými externími zdroji dat

X-definicemi lze nahradit existující technologie užívané pro validaci, popř. i pro jejich transformaci a generátory Java kódu (JAXB)

DSC04487

Co vám X-definice přinesou?

  • Kontrola (validace) i zpracování XML dat v průběhu validace
  • Konstrukce a transformace XML dat
  • Podrobné hlášení chybových situací a možnost programového zpracování chyb
  • Možnost volání externích metod v Javě v různých fázích zpracování (kontrola číselníkových hodnot) ‏
  • Generace Java tříd reprezentujících zpracovaná XML data (tzv. X-komponenty, obdoba JAXB)
  • Možnost práce s XML dokumenty nebo JSON objekty
  • Zpracování neomezeně rozsáhlých dat (mnoho GByte, režim “stream”)

Naši spokojení zákazníci

 

Pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP) jsme vytvořili Provozní informační systém, který podporuje denní aktivity ČKP, Supinu a jejích členů (pojistitelů). Je to soubor aplikačních programů, které jsou od roku 2000 dále rozvíjeny a servisovány. Aplikace poskytují služby nad základními registry – pojistných smluv, likvidovaných škod, dopravních nehod, pojistného a škodního průběhu. Aplikace PISu používají pro popis, validaci a zpracování dat ve tvaru XML naši technologii X-definice.

 

Pro Slovenskou kancelář pojistitelů (SKP) jsme vytvořili Provozní informační systém (PIS) a Informační Systém likvidace a postihu (SLP). Oba informační systémy podporují denní aktivity SKP a jejích členů (pojistitelů) a tvoří je soubor aplikačních programů, které jsou od roku 2000 dále rozvíjeny a servisovány. Aplikace poskytují služby nad základními registry – pojistných smluv, likvidovaných škod, dopravních nehod, vozidel, a to jak v PISu tak v systému likvidace a vymáhání pohledávek. Aplikace PISu používají pro popis, validaci a zpracování dat ve tvaru XML naši technologii X-definice.

 

Zaujalo vás to? Potřebujete více informací? Ozvěte se nám, všechny vaše dotazy rádi zodpovíme.