GAM (Global Application Manager)

Soubor programů a aplikací pro řízení, správu a integraci aplikačního prostředí.

Pokud zpracováváte rozsáhlé množiny (množství) dat a potřebujete, aby vaše lokální a vzdálené systémy při tom automatizovaně spolupracovali, tak je pro vás GAM, náš integrační nástroj to pravé. Umí řídit řádově desítky až malé stovky aplikačních programů pracujících na několika počítačích nad rozsáhlým databázovým systémem. Je to událostně řízený systém a jeho základní řízení je implementované pomocí workflow scénářů senzitivních na definované události.

KONTAKTUJTE MĚ

ZADII

S čím vám GAM pomůže?

Umožní vašim administrátorům efektivně řídit, spravovat a integrovat práci aplikačních programů a okamžitě a adekvátně situaci
reagovat na současný stav

Vizualizace důležitých informací
pomocí grafů

Jednotlivé subsystémy a jejich stav

 Tok dat (Dataflow)

Jednotlivé programy a jejich stav

ZAD

Co vám GAM přinese?

Vysoká flexibilita
Architektura GAMu nabízí značný stupeň flexibility, jak může být využit, a současně vysokou robustnost

Efektivní řízení procesů
Pomůže vám zefektivnit a eliminovat komplikované procesy a činnosti při zpracování jednotlivých úloh ve firmě.

Úspora času
Tím získáte více času na vaše podnikání a nemusíte řešit administrativu.

Naši spokojení zákazníci

 

Pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP) jsme vytvořili Provozní informační systém, který podporuje denní aktivity ČKP, Supinu a jejích členů (pojistitelů). Je to soubor aplikačních programů, které jsou od roku 2000 dále rozvíjeny a servisovány. Aplikace poskytují služby nad základními registry – pojistných smluv, likvidovaných škod, dopravních nehod, pojistného a škodního průběhu. Aplikace PISu jsou v provozním režimu 7×24 událostně řízené naším produktem GAM.

Pro Slovenskou kancelář pojistitelů (SKP) jsme vytvořili Provozní informační systém a Informační Systém likvidace a postihu (SLP). Oba informační systémy podporují denní aktivity SKP a jejích členů (pojistitelů) a tvoří je soubor aplikačních programů, které jsou od roku 2000 dále rozvíjeny a servisovány. Aplikace poskytují služby nad základními registry – pojistných smluv, likvidovaných škod, dopravních nehod, vozidel a to jak v PISu tak v systému likvidace a vymáhání pohledávek. Aplikace PISu a SLP jsou v provozním režimu 7×24 událostně řízené naším produktem GAM.

Pro společnost SG Geotechnika a.s. jsme vytvořili Informační systém pro práci v terénu (Geoarchiv).  Je to kompletní archiv firemních dokumentů na mapovém podkladu, včetně nástrojů pro práci s nimi. Je určen vedoucím pracovníkům a pracovníkům v terénu. Aplikace Geoarchiv v provozním režimu 7×24 využívá workflow našeho produktu GAM.

Zaujalo vás to? Potřebujete více informací? Ozvěte se nám, všechny vaše dotazy rádi zodpovíme.