GAM

GAM 2.5 je aplikační manager společnosti Syntea software group a.s. a je zodpovědný za řízení a integraci aplikačního prostředí

GAM (Global Application Manager) je soubor programů a aplikací pro řízení, správu a integraci aplikačního prostředí. Byl vyvinut společností Syntea software group a.s. před více jak patnácti lety a od té doby ho používá ve všech svých projektech, kde je nutná kooperace velkého počtu vzájemně interagujících programů. Jednotlivé komponenty GAMu lze libovolně rozšiřovat a tím dodávat novou funkčnost podle specifických nároků konkrétních prostředí.

Základním stavebním prvkem GAMu je tzv. tok práce. Tok práce je posloupnost jednotlivých programů zpracovávajících data, které si postupně předávají. Všechny tyto toky v systému určují jeho topologii. Ta je popsána pomocí XML dokumentu, který si GAM při svém startu načte. Podle tohoto dokumentu řídí předávání jednotlivých dat v toku, spouští programy, které je mají zpracovat, a monitoruje jejich běh, díky čemuž zvyšuje robustnost celého systému. Vstupní bod může být ve formě dávkového souboru, nebo webových služeb. Interní komunikace mezi programy je ve formátu XML. GAM je primárně událostně řízený systém.

Současná implementace GAMu je vytvořena v programu Java. Databázová část je postavena nad systémem Oracle v minimální verzi 9i a jako aplikační kontejner slouží Apache Tomcat. Pro popis komunikace v XML používá vlastní intuitivní technologii X-definice a komunikace mezi programy je zajištěna pomocí datových front. Pro monitorování a řízení je součástí balíku programů GAMu také webová aplikace s grafickým rozhraním.