Produkty

Vytváříme informační systémy pro zákazníky. Nové informační systémy integrujeme se stávajícímy aplikacemi konkrétního zákazníka. Při jejich tvorbě používáme naše produkty a technologie.

SynDoc ořez

DMS - SynDoc

Umožňuje zejména vytváření, modifikace, uspořádávání, vyhledávání a ukládání dokumentů a jejich verzí pro účely základních administračních, obchodních, projekčních aktivit v organizaci (např. tvorbu dopisů, administrativních přehledů, směrnic, smluv, obchodních, marketingových, analytických dokumentů, prezentací a poznámkových dat atd.).

ZOBRAZIT VÍCE
Xdef ořez

XDEFINICE

Xdefinice je programový nástroj pro popis struktury XML dokumentů, který byl vyvinut ve firmě Syntea software group a.s. Představují čitelný a snadno udržovatelný prostředek, s jehož pomocí lze vytvářet, validovat a zpracovávat XML dokumenty. Xdefinice je šablona, která popisuje strukturu, obsah a zároveň i zpracování XML dokumentů.

ZOBRAZIT VÍCE
ZAD+GAM

GAM

GAM (Global Application Manager) je soubor programů a aplikací pro řízení, správu a integraci aplikačního prostředí. Byl vyvinut společností Syntea software group a.s. před více jak patnácti lety a od té doby ho používá ve všech svých projektech, kde je nutná kooperace velkého počtu vzájemně interagujících programů.

ZOBRAZIT VÍCE

Ukázka využití aplikace synDOC.

Ukázka Naší práce

Jako příklad můžeme představit naši aplikaci LA (Likvidační agenda) pro Slovenskou Kancelář Pojistitelů (SKP), nebo náš archiv dokumentů.

SynDoc ořez

LA - likvidace škod

LA je intranetová aplikace pro likvidaci škod. Podporuje tedy jednu z hlavních obchodních činností kanceláře, kterou je likvidace škodních událostí. Pro práci s dokumenty má v sobě integrován náš produkt Dokument Management Systém (SynDOC) …

ZOBRAZIT VÍCE
Archiv dokumentu

Archiv dokumentů

Potřebujete mít firemní dokumenty provázané se zakázkami, na kterých jste v minulosti pracovali či stále pracujete? Hodilo by se vám při práci v terénu, v místě, kde právě jste, zobrazit si na mapovém podkladu …

ZOBRAZIT VÍCE