Zajímá vás aplikace Habitant? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

CO VÁM HABITANT-SOFTWARE PŘINESE?

Diskuse a ankety včetně jejich vyhodnocení, umožní zasílání podnětů vlastníků a informací o změnách k řešení orgánům společenství.

Podpora všech oblastí správy SV v souladu s obecně závaznými právními normami, umožňuje plánování, organizaci průběhu a dokumentaci schůzí SV (shromáždění), schůzí výboru a jiných zvolených orgánů společenství

Umožňuje zpracovávat účetnictví SV spolu s evidencí předpisů a plateb, slouží ke zpracování vyúčtování a především jako jeden z mála na trhu nabízí možnost tvorby rozpočtu.

Dokumentuje zadávání a plnění úkolů, plánování revizí, oprav a údržby, plnění závazků, upozorňuje na nadcházející termíny schůzí a jiných událost

Umožňuje efektivní zařazování, třídění i vyhledávání dokumentů, které SV potřebuje pro svůj provoz.

Poskytuje funkce elektronické nástěnky, vystaví přehledné a srozumitelné informace o právech a povinnostech subjektů SV, o hospodaření, plánovaných revizích a opravách, sdružuje informace o dodavatelích.

habitant-softwareVšude online nápověda k dispozici.

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
eu-+-oppi

KONTAKT HABITANT-SOFTWARE:

obchodní oddělení: +420 257 310 970
obchod@habitant-software.cz