LA

LA (Likvidační agenda) pro Slovenskou Kancelář Pojistitelů (SKP)

LApics

LA je intranetová aplikace pro likvidaci škod. Podporuje tedy jednu z hlavních obchodních činností kanceláře, kterou je likvidace škodních událostí. Pro práci s dokumenty má v sobě integrován náš produkt Dokument Management Systém (SynDOC). Tato integrace přináší uživatelům řadu výhod pro práci s dokumenty při plnění jejich obchodních činností.

Uživatel nemusí pro komunikaci se subjekty a pro práci s dokumenty vystupovat z aplikace. Celý proces podporuje definované workflow a splňuje koncept bezpapírové kanceláře.

Dokument managemet systém poskytuje veškeré informace o dokumentech v dané škodní události. Při změně obsahu dokumentu se automaticky vytvoří náhled dokumentu (malý náhled v pohledové struktuře a velký náhled pro rychlé prohlížení obsahu). Každý dokument má kromě obsahu také svá metadata.

Seznam úloh (Work list) je integrován do hlavní aplikace. Workflow úloha, spjatá s danou škodní událostí, obvykle vzniká pro vlastníka spisu, ale je možné vytvářet i úlohy pro konkrétního uživatele nebo pro uživatele s danou rolí. Na jedné škodní události je možné zobrazit seznam všech přiřazených úloh. Uživatelé si také mohou vytvářet pro sebe nebo pro své kolegy vlastní úlohy (upomínky).

V aplikaci LA je možné s účastníky nehody a třetími osobami komunikovat pomocí e-mailu nebo papírovou formou a také sledovat seznam všech příchozích a odchozích zpráv patřících k dané škodní události. Při odesílání zprávy je možné připojit dokumenty, defaultně jsou nabízeny pouze dokumenty dosud neodeslané. Pokud je třeba odeslat větší množství dokumentů, je e-mail automaticky rozdělen na více částí. Vlastník spisu je o nové příchozí zprávě automaticky  informován přes workflow.