IDEA - úprava registrů po update na novou verzi  

 

Pavel
(@novysyntea)
Member Admin
Joined: 8 years  ago
Posts: 86
02/10/2018 10:40 am  

Nutno ručneě změnit, jinak spouštění přes pravé tlačítko myši spustí starou verzi.

 [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\idea64.exe\shell\open\command] @="\"C:\\Program Files (x86)\\JetBrains\\IntelliJ IDEA 13.1\\bin\\idea64.exe\" \"%1\""


ReplyQuote
Share:
  
Working

Please Login or Register