Služby naší firmy

Naším cílem je spolupracovat s našimi současnými a budoucími klienty na tom, aby k rozvoji svého podnikání a ke své rychlejší inovaci v maximální možné míře využívali výhod informačních technologií.

Proto se specializujeme na vývoj událostně řízených systémů a jejich následný rozvoj tak, jak se mění záměry a cíle našich klientů a s tím i jejich uživatelské potřeby. Zajišťujeme provoz a údržbu vytvořených systémů. Další naše hlavní činnosti jsou návrhy relačních databází a statistické analýzy nad velkými daty. Při tvorbě respektujeme současně platnou legislativu pro řešenou oblast.

Poskytujeme také další doplňkové služby jako jsou služby pro společenství vlastníků (účetnictví a administrativní správa) a vedení účetnictví pro podnikatele.

Vývoj software na zakázku


Vývoj software začínáme tvorbou požadavků zákazníka, pokračujeme analýzou a návrhem globální a technologické architektury systému, včetně datové základny, výstupů a rozhraní. Po implementaci a testování systému spolupracujeme s klientem na zavedení systému do provozu. Dodáváme a se změnami aktualizujeme uživatelskou a provozní dokumentaci. Velký důraz klademe na monitorování provozu z důvodu optimalizace procesů a minimalizace provozních chyb.

Služby pro integraci systémů


Pokud hledáte partnera, který Vám pomůže integrovat a optimalizovat výkon Vašich samostatných systémů tak, aby spolehlivě poskytovali komplexní obchodní informace, pak se obraťte s důvěrou na nás. Pokud podnikáte v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, umíme Vám navrhnout, vytvořit a integrovat do Vašeho stávajícího prostředí nové aplikace a služby, které využívají stávající registry ČKP.

Vedení účetnictví pro SVJ a pro podnikatele


Najdete u nás profesionální služby administrativní správy a odborně vedené účetnictví vašeho společenství vlastníků jednotek. S námi nemusíte hlídat zda jsou správně vystaveny předpisy záloh na služby, zda je dobře spočítáno celkové roční vyúčtování a zda byli upomenuti dlužníci. Klademe důraz na transparentnost, proto vlastníci v „našich“ SVJ mají maximum informací k dispozici 24 hodin denně v internetové aplikaci s chráněným přístupem.

  • Vývoj a provoz událostně řízených systémů
  • Návrhy relačních databází
  • Statistické analýzy nad velkými daty
  • Integrace a optimalizace výkonu vašich samostatných systémů
  • Aplikace a služby v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Administrativní správa a vedení účetnictví pro SVJ i pro podnikatele
_61a0019_dalsi_sluzby