Technologie

K tvorbě zákaznických systémů využíváme dostupné technologie, především technologie opírající se o nejnovější XML standardy. Kromě toho vyvíjíme také vlastní technologie především tam, kde technologický trh nenabízí vhodné řešení. Tyto technologické produkty urychlují vývoj a podporují pružnost řešení, což zákazník ocení zejména v okamžiku potřeby změn nebo při požadavcích na komunikaci s jinými IT systémy.

X-definice

X-definice verze 2.0 jsou registrovanou technologií firmy Syntea pro práci s XML dokumenty

X-definice

X-definice verze 2.0 jsou registrovanou technologií firmy Syntea pro práci s XML dokumenty

X-definice jsou klíčovou firemní technologií vyvíjenou od roku 2003 a prezentovanou opakovaně na mezinárodních konferencích (např. XML Prague). X-definice představují přehledný, čitelný a intuitivně snadno pochopitelný prostředek pro popis, validaci a zpracování XML dokumentů i pro jejich tvorbu. Jsou výkonným prostředkem, který nahrazuje a v mnoha ohledech převyšuje možnosti XML schémat a případně XSLT transformací.

Nasazení X-definic výrazně urychlilo a zlevnilo vývojový cyklus tvorby zákaznického programového vybavení od fáze analytické až po fázi údržby. Spolehlivost technologie je prověřena nasazením v reálném provozu v několika oblastech, kde se zpracovávají velmi rozsáhlé soubory s potencionálně neomezenou velikostí. V současné době se připravuje nová rozšířená verze X-definic.

Kompletní X-definice naleznete ZDE, nebo si rovnou můžete vyzkoušet validaci a zpracování vstupních dat ZDE.

GAM

GAM 2.5 je aplikační manager společnosti Syntea software group a.s. a je zodpovědný za řízení a integraci aplikačního prostředí

Global Application manager (GAM) nabízí platformu jak pro tvorbu a řízení sad webových služeb, tak pro automatické zpracování různých typů dávkových souborů, včetně plánování odložených událostí. Odklad každé události lze určit v minutách, dnech, měsících nebo i letech. GAM pracuje jako událostně řízený systém, tedy všechny aktivity systému jsou iniciovány jako odpověď na očekávané typy událostí.  Je tvořen sadou programů a aplikací, kterou je možné libovolně rozšiřovat; je to stavebnicový systém, pracující s určitou filosofií. GAM je kompletně vytvořen v prostředí JAVA. Je postaven nad databází Oracle minimálně verze 9i a jako aplikační kontejner používá Tomcat.

GAM umožní vytvořit pro klienta rozsáhlý informační systém, který včetně integračního nástroje zabezpečí automatizovanou spolupráci ostatních lokálních nebo vzdálených systémů, které zpracovávají i značně rozsáhlé objemy dat. GAM vyvíjíme od roku 2003. Robustnost a spolehlivost systémů vytvořených nad aplikačním managerem GAM prověřilo nasazení v reálném provozu v několika desítkách různých instalací v rámci rozsáhlých procesně orientovaných databázových projektů.

TRS

Systém TRS slouží k zabezpečenému a spolehlivému přenosu/synchronizaci datových souborů

Systém TRS garantuje správnost přenesených dat. Systém je tvořen centrálou, ke které jsou připojeni registrovaní uživatelé. V systému je definováno, které subjekty jsou oprávněny posílat data jiným subjektům a které subjekty mohou provádět správu centrály a případně audit. Všichni účastníci musí mít platné certifikáty. Data jsou přenášena ve formě zakódované veřejným klíčem příjemce. Datový přenos probíhá asynchronně a velikost přenášených dat je omezena pouze kapacitou kanálů a rozsahem paměťových médií účastníků. V praxi jsou přenášena data v rozsahu stovek GB, která systém přenáší rozdělená do menších částí (paketů). Systém TRS používá různé šifrovací algoritmy, základní verze TRS používá algoritmus AES, je však možné nastavit i jiné schválené šifrovacími algoritmy.