Technologie

K tvorbě zákaznických systémů využíváme dostupné technologie, především technologie opírající se o nejnovější XML standardy. Kromě toho vyvíjíme také vlastní technologie především tam, kde technologický trh nenabízí vhodné řešení. Tyto technologické produkty urychlují vývoj a podporují pružnost řešení, což zákazník ocení zejména v okamžiku potřeby změn nebo při požadavcích na komunikaci s jinými IT systémy.

X-definice

X-definice verze 2.0 jsou registrovanou technologií firmy Syntea pro práci s XML dokumenty

X-definice jsou programový nástroj pro popis struktury XML dokumentů. Představují čitelný a lehko udržovatelný prostředek, s jehož pomocí lze vytvářet, validovat a zpracovávat XML dokumenty.

X-definice je šablona, která popisuje strukturu, obsah a zároveň i zpracování XML dokumentů. Pomocí X-definic lze nahradit existující technologie užívané pro validaci (např. DTD, XML Schema), popř. i pro transformaci (např. XSLT transformace) XML dokumentů.

Šablona X-definice, stejně jako popisovaná data, je opět XML dokument, jehož struktura se velmi podobá struktuře popisovaného XML objektu. To umožňuje rychle a víceméně intuitivně navrhnout odpovídající X-definici pro danou třídu XML dokumentů. Výhodou X-definice je mnohem jednodušší způsob zápisu při zachování flexibility, což zvyšuje přehlednost a udržovatelnost těchto šablon.

Programové vybavení X-definic bylo navrženo tak, aby mohlo zpracovávat datové soubory s neomezenou velikostí. V současných projektech se díky X-definicím zpracovávají XML dokumenty o velikostí jednotek až desítek GB.

Kompletní X-definice naleznete ZDE, nebo si rovnou můžete vyzkoušet validaci a zpracování vstupních dat ZDE.

Příklad:
XML  data:
Snímek1

X-Definice:
Snímek2

GAM

GAM 2.5 je aplikační manager společnosti Syntea software group a.s. a je zodpovědný za řízení a integraci aplikačního prostředí

GAM (Global Application Manager) je soubor programů a aplikací pro řízení, správu a integraci aplikačního prostředí. Byl vyvinut společností Syntea software group a.s. před více jak patnácti lety a od té doby ho používá ve všech svých projektech, kde je nutná kooperace velkého počtu vzájemně interagujících programů. Jednotlivé komponenty GAMu lze libovolně rozšiřovat a tím dodávat novou funkčnost podle specifických nároků konkrétních prostředí.

Základním stavebním prvkem GAMu je tzv. tok práce. Tok práce je posloupnost jednotlivých programů zpracovávajících data, které si postupně předávají. Všechny tyto toky v systému určují jeho topologii. Ta je popsána pomocí XML dokumentu, který si GAM při svém startu načte. Podle tohoto dokumentu řídí předávání jednotlivých dat v toku, spouští programy, které je mají zpracovat, a monitoruje jejich běh, díky čemuž zvyšuje robustnost celého systému. Vstupní bod může být ve formě dávkového souboru, nebo webových služeb. Interní komunikace mezi programy je ve formátu XML. GAM je primárně událostně řízený systém.

Současná implementace GAMu je vytvořena v programu Java. Databázová část je postavena nad systémem Oracle v minimální verzi 9i a jako aplikační kontejner slouží Apache Tomcat. Pro popis komunikace v XML používá vlastní intuitivní technologii X-definice a komunikace mezi programy je zajištěna pomocí datových front. Pro monitorování a řízení je součástí balíku programů GAMu také webová aplikace s grafickým rozhraním.

TRS

Systém TRS slouží k zabezpečenému a spolehlivému přenosu/synchronizaci datových souborů

Systém TRS garantuje správnost přenesených dat. Systém je tvořen centrálou, ke které jsou připojeni registrovaní uživatelé. V systému je definováno, které subjekty jsou oprávněny posílat data jiným subjektům a které subjekty mohou provádět správu centrály a případně audit. Všichni účastníci musí mít platné certifikáty. Data jsou přenášena ve formě zakódované veřejným klíčem příjemce. Datový přenos probíhá asynchronně a velikost přenášených dat je omezena pouze kapacitou kanálů a rozsahem paměťových médií účastníků. V praxi jsou přenášena data v rozsahu stovek GB, která systém přenáší rozdělená do menších částí (paketů). Systém TRS používá různé šifrovací algoritmy, základní verze TRS používá algoritmus AES, je však možné nastavit i jiné schválené šifrovacími algoritmy.