Slovo ředitele a spolumajitele společnosti

„Rád bych poděkoval našim zákazníkům za jejich mnohaletou loajalitu a za to, že díky jejich potřebám můžeme neustále zavádět nové IT technologie a trendy do jejich stávajících komplexních podnikových řešení."

Bez stabilního týmu bychom to ale nedokázali.

Jiří Kamenický

NÁŠ TÝM

Kdo se o Vás postará... celý tým

Lenka Kubešová

Projekt manažer pro ČKP, PIS SKP
Naše společnost úspěšně implementovala v roce 2000 Provozní informační systém pro Českou kancelář pojistitelů (PIS ČKP) a následně v roce 2005 Provozní informační systém pro Slovenskou kancelář pojistitelů (SKP).
Cílem realizace informačního systému je poskytnout jak České tak i Slovenské kanceláři pojistitelů efektivní rozsáhlý procesně orientovaný informační systém podporující plnění jejich úkolů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V současné době PIS pro ČKP i pro SKP obsahuje několik systémů a subsystémů, které tvoří ústřední podporu jejich hlavním činnostem. Oba projekty zahrnují kompletní analýzu, návrh jednotlivých architektur celého systému, řízení projektu, kompletní implementaci. Oba systémy jsou nadále rozvíjeny a aktualizovány. Další rozvoj systému pokračuje v rámci a ve formě servisních požadavků.

Jiří Měska

Projekt manažer pro dopravní policii SR
Pro dopravní policii SR jsme vytvořili procesně právní systém pro dokumentaci dopravních nehod na místě nehody s možností následných úkonů.
Data o nehodách jsou ukládány v centrální databázi a předávány dalším oprávněným subjektům, například pojišťovnám ke zpracování nejpozději do 24 hodin. Vozidla jsou automaticky ověřována v registru vozidel. Systém je v ostrém provozu od roku 2007 a je každoročně aktualizován jak na základě legislativních změn, tak na základě prohlubující se integrace policejních systémů.

Lubomír Ouzký

Projekt manažer pro SLP SKP
Naše společnost v roce 2002 úspěšně implementovala pro Slovenskou kancelář pojistitelů Systém likvidace a postihu (SLP), který poskytuje potřebné nástroje likvidátorům škodních událostí, právníkům a ekonomům.
Systém podporuje Slovenskou kancelář pojistitelů v plnění povinností ze zákona, to znamená poskytovat z garančního fondu plnění za škody způsobené mimo jiné nezjištěnými nebo nepojištěnými vozidly a vyplacené plnění následně vymáhat. Programové vybavení je neustále přizpůsobováno požadavkům SKP a momentálně probíhá rozsáhlý upgrade, který kromě nové funkcionality přinese přehlednější a modernější uživatelské rozhraní.

 

AKTUALITY

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Můžete se s námi také spojit na sociálních sítích!

     

KONTAKTUJTE NÁS

Syntea software group a.s.
Radlická 591/115
Praha 5
158 00

Telefon: +420 257 310 970
E-mail: info@syntea.cz